Wat doet Rogues?

Rogues organiseert inspirerende en leerzame reizen: excursies die de vakkennis van de deelnemers verdiepen en verrijken, hen op andere ideeën brengen en hun horizon verbreden.

Een bibliotheek is voor ons veel meer dan mooie architectuur, een aangename ontmoetingsplaats of een inwisselbare ’third place’. Wij zien haar vooral als ruimte voor inspiratie, kennisdeling en creatie, waar alles draait om de collectie en uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen. Kortom, een bibliotheek die mensen in aanraking laat komen met andere werelden, nieuwe perspectieven, ander gedrag, andere ideeën. Daarom besteden wij bij onze reizen altijd aandacht aan achtergronden en context bij de plaatsen die wij bezoeken en vinden wij de manier waarop de bibliotheek samenwerkt met andere culturele en maatschappelijke partners in een stad minstens even belangrijk. Wij hebben de ambitie om onze collega’s aan het denken te zetten en zorgen daarom voor verrassende inleiders en voldoende tijd voor goede onderlinge gesprekken en reflectie, waardoor elke reis een inhoudelijke meerwaarde krijgt. Wij houden in onze programmering rekening met verschillende doelgroepen in het openbaar bibliotheekwerk, uiteenlopend van algemeen (b.v. Frankfurter Buchmesse), specialistisch (b.v. voor jeugdbibliothecarissen), management (New York, Birmingham, Stuttgart, Denemarken, Finland) of innovators/beleidsfunctionarissen (Herbestemd Nederland).

De mensen achter Rogues zijn Joyce Sternheim en Rob Bruijnzeels, beide bibliothecarissen met een lange staat van dienst in het Nederlandse openbare bibliotheekwerk. Naast hun werk voor Rogues zijn ze actief binnen het Ministerie van Verbeelding, een team van creatieve denkers en doeners dat bibliotheken en andere culturele instellingen in binnen- en buitenland helpt bij het realiseren van hun toekomstplannen. Daarnaast is het schrijven van artikelen en essays in binnen- en buitenlandse vakliteratuur een belangrijk onderdeel van hun werk geworden. In Bibliotheekblad 2018 en 2019 publiceerden zij een reeks interviews met architecten over bibliotheekarchitectuur. Deze interviews dienen als basis voor een boek dat in 2021 zal worden uitgegeven door uitgever nai010 uit Rotterdam. In november 2019 ontvingen Joyce en Rob de oeuvreprijs van het Victorine van Schaickfonds | KNVI voor ’hun niet aflatende bijdragen in woord en daad aan het Nederlandse openbare bibliotheekwerk’.

Hoe werkt Rogues?
Rogues neemt steeds een actueel thema als doel/uitgangspunt voor een reis. De reis is een middel om dat thema verder uit te diepen. Dat thema heeft is actueel, inspirerend en uitdagend en het heeft altijd te maken met de toekomst van bibliotheken. Rogues wil reflectie op het onderwerp mogelijk maken. Daardoor is het onderling gesprek over het thema van groot belang en organiseren wij zoveel mogelijk externe expertise rond het thema:
  • Via interessante inleiders bij voorbesprekingen of ter plaatse.
  • Door goed ingevoerde ‘special guests’ als reisgenoot en gespreksgast uit te nodigen. Hun specifieke expertise is een belangrijke extra kwaliteit van deze reis.

Met wie werkt Rogues samen?
Rogues werkt samen met het Bibliotheekblad; daardoor ontstaat grote meerwaarde voor wat betreft expertise, context, publiciteit en verslaglegging. Rogues en Bibliotheekblad beschikken samen over een groot en interessant netwerk van experts uit binnen- en buitenland.

Wat is een Rogue?

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19101